ITEX 2012 (23rd International Invention, Innovation & Technology Exhibition)

KUALA LUMPUR  – Institut Pengurusan Harta dan Kewangan Islam  (IFWMI) telah berjaya mendapat Pingat Perak di  ITEX 2012 (23rd International Invention, Innovation & Technology Exhibition) pada 17 Mei 2012 yang telah berlangsung di KLCC bagi modul Projek  Shariah Governance And Audit In Islamic Financial Institutions sekaligus menaikkan nama USIM.

Modul ini telah dibangunkan oleh Penyelidik Bersekutu IFWMI yang terdiri daripada Prof. Madya Dr Zurina Shafii, Prof.Dr. Hajah Mustafa Mohd Hanefah, Puan Nurazalia Zakaria dan Puan Supiah Salleh.  Modul ini dibentangkan dalam lima bahagian, iaitu tadbir urus korporat perspektif Islam, urus tadbir Syariah, Pengurusan risiko dalam institusi kewangan Islam, Syariah mengkaji audit dan Syariah audit processe

 

 

Islamic Finance and Wealth Management Institute (IFWMI)
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 6442 / 6307  Faks: +606-798 6441