ISLAMIC FINANCE AND WEALTH MANAGEMENT INSTITUTE (IFWMI)
FAKULTI EKONOMI DAN MUAMALAT
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
71800 BANDAR BARU NILAI
NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA
TEL: 606 798 6301 / FAX: 606 798 6302
EMAIL: ifwmi@usim.edu.my
WEBSITE: http://ifwmi.usim.edu.my